SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 Společnost ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovává na základě jejich dobrovolného předání tyto osobní údaje Člena: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo), fotografie a videozáznamy.

Člen má právo požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Společnost zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a případně požadovat odstranění vzniklého stavu, nejsou-li osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy (např. blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů), vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat případně opravit, požadovat výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, jsou-li zpracovávány protiprávně, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na přenositelnost osobních údajů, tj. právo získat přehled osobních údajů a tyto předat jinému správci, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Společnost na adrese Pod Panskou zahradou 455, Brandýsek, 273 41, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/), ke kterému je možné podat stížnost.

Souhlasím s tím, aby Společnost zpracovávala moje osobní údaje v následujícím rozsahu:
- jméno, příjmení, adresa,
- telefon a e‐mail,
za účelem zasílání reklamních sdělení (včetně propagačních nabídek, voucherů, propagačních dárků, oznámení o soutěžích a dalších akcích) e‐mailem, prostřednictvím SMS zpráv a/nebo poštou.
Svůj souhlas se zpracováním údajů tímto uděluji na dobu trvání Dohody a následujících 10 let a je mi známo, že mám možnost svůj dobrovolně udělený souhlas kdykoli bezplatně odvolat buď zasláním e‐mailu na  info@fwc.cz, nebo dopisem zaslaným na adresu Společnosti, případně odvolat souhlas se zasíláním jakýchkoli e‐mailových obchodních sdělení.